DiverCity – vårt bidrag till Hack for Sweden 2016.

Det är många som frågar vad vi egentligen byggde under helgens Hack for Sweden.  Så vi tänkte att en liten förklaring kan vara på sin plats.  Först en kort idéhistorisk exposé.

Jane_Jacobs

Jane Jacobs. (Foto: New York World-Telegram & Sun 1968)

Vår applikation kan sägas vara en liten hyllning till den legendariska stadsteoretikern Jane Jacobs. 1961 publicerades hennes banbrytande bok ”The Death and Life of Great American Cities” i USA. Jacobs kritiserade det dominerande planeringsparadiget som i hög grad byggde på en uppfattning av staden som ett logistiskt och teknologiskt problem. Det vill säga, att stadens utmaningar kunde och skulle lösas av ingenjörer, vetenskapsmän [sic!] och planerare på ett rationellt sätt. Detta paradigm fick såklart praktiska konsekvenser under 1900-talet: Många städer världen över ”sanerades” och strömlinjeformades utifrån en modernistisk mall som byggde på funktionsseparering av människor och verksamheter i rummet. Stadens ’myllrande mångfald’ och blandning sågs snarare som ett stort problem, vilket man delvis kan förstå i ljuset av den tidiga industrialiseringen, de stora hälsoproblemen som fanns i städerna, slumbildningen och den omfattande befolkningsökningen. Jane Jacobs menade att detta förhållningssätt inte längre var relevant och att detta paradigm genererar ekonomiskt döda och otrivsamma städer.

Jane Jacobs hade en motsatt syn på staden. Enligt henne så skulle staden snarare ses som ett känsligt och komplext ekosystem. Ett ekosystem, där verksamheter, bebyggelse och människor samverkade på ett intrikat sätt. Jacobs byggde sina insikter på etnografiska observationer av gaturummet och på vilket sätt verksamheter, människor och bebyggelse relaterade till varandra. Jacobs riktade udden mot dåtidens planeringskontor och arkitekter, som enligt henne planerade städer ”uppifrån-ner” utan att förstå stadens intrikata dynamik. Utan att gå djupare in i hennes teorier och insikter, så menade Jacobs att stadens ekonomiska och sociala dynamik bygger på ett antal basala samband som måste samverka i rummet:

  • En blandning av bebyggelse och funktioner som genererar liv och rörelse över dygnet genom att attrahera människor;
  • Korta gator som underlättar gångtrafik och som gör stadsrummet ”läsbar” för människor som vistas ute;
  • En blandning av byggnader av olika ålder och kondition, vilket möjliggör etableringen människor, verksamheter och företag med skiftande ekonomiska förutsättningar;
  • Täthet av bebyggelse och verksamheter som skapar ett befolkningsunderlag för att driva runt ekonomin.

I över tre decennier har diskussionen förts i forsknings- och policykretsar om hur den hållbara och resurseffektiva staden bör planeras och byggas. Den ”täta och funktionsblandade staden” har varit en av de starkaste kandidaterna till en hållbar stadsmodell; men samtidigt kvarstår det många luckor när det gäller forskning, och det finns många politiska, juridiska och kulturella hinder i realiseringen av den täta och funktionsblandade staden. Men detta sagt, blev Jacobs teorier och den pågående diskussionen utgångspunkten för vårt hack i helgen.

divercity

Divercity (skärmbild från applikationen)

Vår ambition var att skapa ett visualiserings- och analysverktyg baserat på öppen myndighetsdata kombinerat med användargenererad geodata från ex. sociala medier (facebook) och andra digitala tjänster (ex. Foursquare).  Vi utgick från Stockholm som geografisk avgränsning. Verktyget tänkte vi, skulle kunna användas av olika kategorier av människor – från planerare till turister och företag – för att få en uppfattning vart staden är blandad och levande. Det vill säga: vart aktiviteter i staden äger rum och vart stadens mångfald och blandning är störst. Därav namnet på vårt tävlingsbidrag: DiverCity (diversitet är ett begrepp som bl.a. används inom ekologin för att illustrera artrikedomen i ett visst geografiskt område).

Vår lösning är såklart bara en ’proof of concept’ och våra datakällor är begränsade till antal och alldeles för aggregerade för att vi skall kunna dra några djupare slutsatser av visualiseringen. Däremot finns det stora möjligheter att ta idén vidare (öppen källkod). Testa gärna lösningen (fungerar bäst i Chrome): http://geo.knatofs.se/. Höjden i visualiseringen indikerar täthet och en blandning (diversitet).

Tjänsten anknyter dessutom till ett antal aktuella frågeställningar som planerare och forskare ställs inför. Utvecklingen inom digitaliseringsområdet påverkar i stor grad hur människor rör och beter sig den urbana miljön (du kanske t.o.m. läser detta inlägg via din telefon, sittandet på en parkbänk?). Digitaliseringens rumsliga effekter i stadsmiljön är ett intressant forskningsfält. Digitaliseringen skapar dessutom stora utmaningar för forskingen och forskare i och med att det digitala rummet blir allt mer sammanflätat med den fysiska miljön. Vi tillbringar oss allt mer i flera simultana rum.  Även stadsplanerare ställs inför samma slags problemställning i sin strävan efter att förstå hur stadens väv hänger samman. Det är tydligt att det finns ett stort behov av nya slags verktyg och förhållningssätt för att förstå stadens dynamik. En modern Jane Jacobs hade behövt begagna sig av digitala verktyg som ett komplement till traditionella etnografiska metoder.

/Heiti Ernits

Vi som hackade som team Ge0Hack3rs var:

Per-Olov Jernberg, Spotify
Mats Törnberg, Cavagent AB
Marcus Kempe, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Heiti Ernits, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

PS.
Läs gärna mer om Jane Jacobs utifrån detta utmärka studiecirkel som anordnades av YIMBY: http://www.yimby.se/2011/08/studiecirkel-om-jane-jaco_1094.html

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s