Smart Cities: Innovations from waste to resource

eWastePrecis som ”Smart Cities: Innovative eGovernance systems for Government and citizens participation” är  projektet ett initieringsprojekt som finansieras av VINNOVA. Dagens system för att samla in och ta hand om avfall är inte tillfredsställande, varken för hushåll eller för de intressenter som bidrar med tjänster för att omvandla avfall till resurser. Mycket ansvar läggs på individen, och dennes förmåga att hantera avfall på ett ansvarsfullt sätt. Under initieringsprojektet kommer vi att undersöka och avgränsa vilken typ av tjänste- och produktutveckling som kan vara relevant för att stödja insamlingssystem och flöden av avfall utifrån hushållens behov och olika intressenters drivkrafter i avfallssystemet. Dels hos människan som avfallsproducent, men också hos relevanta företag, intressenter och aktörer verksamma inom avfallsområdet. Vi kommer att undersöka hur lösningar kan utvecklas för att kunna minimera mängden avfall samt använda det avfall som ändå uppkommer mer optimalt ur resurssynpunkt. Vårt arbete ska resultera i tidiga koncept som är fokuserade på att lösa utmaningar i det existerande systemet, dvs faktorer som idag hindrar avfall från att nyttjas optimalt. Här utgör informations- och kommunikationsteknik (IKT) en möjlighet. Flera aktörer behöver samverka och till initieringsprojektet har vi därför knutit relevanta företag och offentliga organisationer med forskare och professionella experter inom teknik, användarstudier och designmetodik, tjänstedesign och IKT, företagsekonomi, miljösystemanalys och juridik samt policy.

Projektet kommer att ledas av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, tillsammans med projektgruppen som består av Lots Design, IVL Svenska Miljöinstitutet, Stena Recycling, Borås Energi och Miljö samt Kretslopp och Vatten Göteborgs stad. En aktörsgrupp med alla intressenter i ett insamlingssystem finns knuten till projektet.

Christina Anderzén, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut.

christinaanderzen

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s